SYSTEMY TRANSAKCYJNE

System Transakcyjny - Systemy FW20 - Kontrakty Terminowe - Systemy Forex - EUR/USD - CFD - DAX - SP500 - Inwestycje Giełdowe - Sygnały - Waluty - Szkolenia Mentorskie - Live Trading

Nota Prawna

Nota Prawna

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową i została przygotowana przez DEBAREX wyłącznie w celach informacyjnych dostępu podglądu do swojego systemu i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów. DEBAREX nie prowadzi też działalności maklerskiej, ani żadnej formy usług doradztwa inwestycyjnego.

DEBAREX jako całość, ani żaden z jego elementów nie jest, ani nie może być uznany za rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku oraz rozporządzenia ministra finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców z dnia 19 października 2005 roku i wszelkimi późniejszymi zmianami oraz wszystkimi pozostałymi, istniejącymi i obowiązującymi ustawami dotyczącymi rynku finansowego i instrumentów finansowych. Nie jest również doradztwem prawnym ani finansowym. Debarex nie gwarantuje dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Korzystający z informacji podejmuje decyzję samodzielnie. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem i przed podjęciem decyzji należy wziąć pod uwagę wszystkie dostępne informacje z rożnych źródeł. Korzystający oświadcza, że zapoznał się i zrozumiał zasady działalności, a zwłaszcza wyłączenie odpowiedzialności, zawarte na stronie Debarex.pl


Zgodnie z tym DEBAREX nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na ich podstawie. Firma nie wydaje rekomendacji,

nie przyjmuje zleceń ani wpłat klientów; nie pośredniczy też w ich realizacji. Nie prowadzimy rachunków w imieniu osób trzecich, nie składamy zleceń na polecenie osób trzecich, nie pośredniczymy w wykonywaniu zleceń giełdowych. Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług doradczych powinny się skontaktować z jedną z licencjonowanych przez KNF instytucji finansowych.


Copyright (c) 1994-2019  DEBAREX Wszelkie Prawa Zastrzeżone

debarex@wp.pl        systemy@debarex.pl