SYSTEMY TRANSAKCYJNE

System Transakcyjny - Systemy FW20 - Kontrakty Terminowe - Systemy Forex - EUR/USD - CFD - DAX - SP500 - Inwestycje Giełdowe - Sygnały - Waluty - Szkolenia Mentorskie - Live Trading

O systemie

Czym są systemy transakcyjne?

System transakcyjny stanowi narzędzie mające ułatwić podejmowanie decyzji inwestycyjnych generując odpowiednie sygnały - kupna lub sprzedaży. Opiera się on na odpowiednim algorytmie postępowania przetestowanym i gruntownie sprawdzonym.

Dla wielu inwestorów decyzja o przekazaniu komputerom decyzji w kwestii naszych inwestycji może być co najmniej wątpliwa. Należy jednakże pamiętać, że w dużej mierze to właśnie człowiek i jego emocje są najsłabszym ogniwem w całym procesie inwestycyjnym. Dlatego, też warto zastanowić się, czy systemy transakcyjne nie są odpowiednim rozwiązaniem pozwalającym na skuteczniejsze podejmowanie racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Na pewno nie są one w stanie ocenić poprawnie każdej sytuacji, jednakże w swoich "decyzjach" stosują one żelazną konsekwencję, a to niejednokrotnie jest kluczem do odniesienia sukcesu na rynku kapitałowym. 

System transakcyjny ma za zadanie jednak w jak największym stopniu ograniczyć niepewność i pozwolić inwestorowi na osiąganie zysków przy jak najniższym poziomie stresu i zdenerwowania. Każdy inwestor "grając systemem" powinien brać pod uwagę wszelkie wskazówki generowane przez system.

Jak zbudowany jest system transakcyjny?

System posługuje się strategią tzw. podążania za trendem. System nie próbuje łapać "górek" i "dołków" na zasadzie przewidywania przyszłości. Jego zadaniem jest matematyczna ocena trwałości istniejącego trendu. Sygnały generowane są na podstawie szeregu wskaźników analizy technicznej, szeregu wskaźników własnych oraz chłodnej emocjonalnie decyzji konsylium 5 traderów.

System ma stale zajętą pozycję. System wskazuje poziom, tzw. "poziom odwracania", w którym pozycję należy odwrócić, czyli zamknąć dotychczasową i jednocześnie otworzyć przeciwną.

W jakiej formie przekazywany jest aktualny stan systemu?


Informacje systemowe dostarczane są na prywatny telefon w ilości potrzebnej do prawidłowego prowadzenia pozycji, ok. 3-20 dziennie.

Po każdym takim sygnale mamy potwierdzenie, że jesteśmy po właściwej stronie rynku, oraz jak zmodyfikować zlecenia oczekujące.

Konieczne jest zatem posiadanie dostępu do platformy transakcyjnej i śledzenie kursu waloru.

Ilość zrealizowanych operacji - odwróceń pozycji, jest bezpośrednio uzalezniona od wahań kursu na rynku.

Mijają czasem 4 dni na jednej pozycji, bez żadnych aktywacji, a bywają dni 2-3 krotnego odwracania pozycji.


Jak zamówić dostęp do wygrywającego systemu?


Aby zamówić usługę, należy przesłać do nas zamówienie zgodne ze wzorem podanej na stronie http://debarex.pl/zamówienie-systemu wraz z wymaganymi oświadczeniami!

Następnie należy opłacić usługę przelewem zwykłym http://debarex.pl/system-zyskowny-forex-giełda

Po zaksięgowaniu opłaty rozpoczynamy zyskowną współpracę, faktura za usługę wysyłana jest na adres korespondencyjny.


A co to analiza techniczna?

Analiza techniczna to „badanie zachowań rynku, przede wszystkim przy użyciu wykresów, którego celem jest przewidywanie przyszłych trendów cenowych”. Obejmuje ona bardzo szeroki zakres narzędzi, począwszy od rysowania prostych wykresów i analizowania na ich podstawie najbardziej prawdopodobnych zmian na rynku, a skończywszy na szeregu naukowo opracowanych wskaźników. Filozofia analizy technicznej opiera się głównie na korzystaniu z doświadczeń z przeszłości. Zmiany wartości walorów na rynkach kapitałowych są odbiciem zachowań inwestorów i charakteryzują się powtarzaniem niektórych zdarzeń w określonych, podobnych sytuacjach. Zadaniem analityka technicznego jest rozpoznanie głównych punktów zwrotnych. Ponieważ pojedyncze wskaźniki nie są w stanie zasygnalizować każdego punkty zwrotnego, analitycy stworzyli ich cały arsenał. 

Wszystkie ruchy cen na giełdach są odbiciem optymizmu i lęku inwestorów. Inwestujący na giełdzie kierują się wiedzą, nadzieją i zachłannością. Analiza techniczna jest narzędziem, które ma na celu ułatwienie podejmowania trafnych decyzji inwestycyjnych i odnoszenie sukcesów w postaci optymalnych zysków. Martin J. Pring definiuje analizę techniczną jako "sztukę polegającą na rozpoznawaniu zmian trendu we wczesnej fazie i utrzymywaniu odpowiednich pozycji inwestycyjnych do czasu, gdy pojawią się dostateczne dowody świadczące o tym, że trend się odwrócił". Analitycy techniczni stworzyli wiele zasad i wskaźników mających na celu ułatwienie rozpoznawania punktów zwrotnych na rynku i przewidywania zmian cen. 

Inną podstawową przesłanką, o której pisze John J. Murphy jest twierdzenie, że "rynek dyskontuje wszystko". Z tego założenia wynika, iż dla analityka technicznego wystarcza analiza cen, wartości obrotów i w przypadku kontraktów terminowych ilości otwartych pozycji w celu określenia możliwego rozwoju sytuacji na rynku. Wszystkie czynniki oddziaływujące na cenę rynkową danego waloru, polityczne, fundamentalne i psychologiczne, są uwzględnione w jego cenie. Znany analityk i twórca kilku popularnych wskaźników rynkowych, Richard W. Arms posuwa się nawet do stwierdzenia, iż analiza techniczna nie tylko uwzględnia sytuację fundamentalną, ale nawet ją wyprzedza.

Copyright (c) 1994-2019  DEBAREX Wszelkie Prawa Zastrzeżone

debarex@wp.pl        systemy@debarex.pl