SYSTEMY TRANSAKCYJNE

System Transakcyjny - Systemy FW20 - Kontrakty Terminowe - Systemy Forex - EUR/USD - CFD - DAX - SP500 - Inwestycje Giełdowe - Sygnały - Waluty - Szkolenia Mentorskie - Live Trading

Zamówienie Dostępu do Systemu TRADE SYSTEM DEBAREX

Aby zamówić dostęp do systemu prosimy o przysłanie informacji:


Imię

Adres e-mail

Numer telefonu na który mają być wysyłane SMSy dostępowe systemu

 System - wybór konkretnego, wybór opcji, wybór parametrów, określenie indywidualnych potrzeb: Akcje, Instrumenty Pochodne, Waluty, Surowce, Indeksy Świata...

Wymagana adnotacja w zamówieniu systemu o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu systemowego prowadzonego przez DEBAREX zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).


Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Umową świadczenia usług oraz jej załącznikami - Regulaminem Świadczenia usług oraz Cennikiem świadczonych usług i akceptuję zawarte w nich postanowienia.


Poniższa informacja dotyczy jedynie osób fizycznych działających jako Konsument:

Niniejszym informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Z uwagi na charakter Usługi jest ona wykonana przed upływem 14-dniowego terminu przewidzianego do odstąpienia od umowy oraz jest ona specjalnie dostosowana do indywidualnych potrzeb Klienta na wyraźne żądanie Zamawiającego; w związku z tym warunkiem koniecznym zamówienia, bądź odnowienia Usługi jest wyrażenie zgody poniższej treści:

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o przewidzianym w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, o prawie do odstąpienia od umowy i wyrażam zgodę oraz żądam wykonania Usługi przed upływem terminu przewidzianego do odstąpienia od umowy, mając świadomość, że wyrażenie tej zgody oraz złożenie tego żądania skutkuje tym, że nie jestem uprawniony po wykonaniu Usługi do odstąpienia od umowy w trybie wyżej wymienionej ustawy. Niniejsza zgoda i żądanie dotyczy także przedłużenia/odnowienia zamówionej przeze mnie Usługi.

Jednocześnie informujemy, że dokonanie opłaty z tytułu zamówienia/odnowienia Usługi oznacza wyrażenie zgody i złożenie żądania jak powyżej, zgodne z Regulaminem Świadczenia Usług Dostępu do Systemu

Zamówienie prosimy wysłać: debarex@wp.pl; systemy@debarex.pl


Po zaksięgowaniu opłaty rozpoczynamy zyskowną współpracę oraz wysyłamy fakturę.

Następnie, przesyłamy do Klienta bardzo ważne informacje, jak realizować sygnały, jak postępować w określonych przypadkach, to Instrukcja Postępowania z Systemem w swoich inwestycjach, której przestrzeganie i stosowanie do zaleceń i wskazówek gwarantuje ponadprzeciętne zyski.


Zachęcamy do współpracy. Warto!

Copyright (c) 1994-2019  DEBAREX Wszelkie Prawa Zastrzeżone

debarex@wp.pl        systemy@debarex.pl